Uskon Sana on maaliskuussa 2014 perustettu uskonnollinen yhdyskunta. Liikkeenä se on täysin itsenäinen, tosin juuret ovat kenialaisessa helluntailiikkeessä. Seurakuntana meille on tärkeää Jumalan Sanan eli Raamatun varaan rakentaminen, Sanan kuuleminen ja Sanan tekeminen. Tavoitteenamme on johtaa uusia ihmisiä Kristuksen luo, kulkea heidän kanssaan opetuslapseudessa ja varustaa kaikki tehokkaaseen palvelutyöhön Jumalan valtakunnassa.

Ennen kaikkea haluamme olla Kristuskeskeinen seurakunta.

Uskomme Kristukseen Pelastajanamme ja Herranamme. Hän on meidän Kuningas, meidän Parantaja. Hän kohtaa kaikki tarpeemme. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänen toinen tulemisensa koittaa kohta, ja on meidän vastuulla tavoittaa eksyneet lampaat!

WOFCF Vision

”Sana on lähellä sinua,
sinun suussasi
ja sinun sydämessäsi,
nimittäin se uskon sana,
jota me julistamme…”

Room 10:8

Joosuan sukupolvi nousee. Uusi sukupolvi täynnä uskoa, Joosuan ja Kaalebin kaltaisia Herran sotureita jotka näkevät uskon silmin. Tämä sukupolvi koostuu kaikenikäisistä ihmisistä joita yhdistää rakkaus Jeesukseen, ja Kristuksen rakkaus ajaa heidät tekoihin. He kantavat Pyhän Hengen tulta, ja juoksevat tuon tulen kanssa. He ovat pioneereja. He raivaavat uudismaata, valmistavat Herralle tietä.

Joosuan sukupolvi ottaa haltuunsa lupaukset, ja vihollisen linnoitukset sortuvat alas. Tämän sukupolven keskeltä nousevat myös jälleenrakentajat. On aika rakentaa uusi hengellinen temppeli, ja tämän uuden temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen.

Pioneerien eteen asetetaan ylistäjät joiden sydämistä nousee uusi laulu, uusi laulu Herralle. Profeetallinen ja julistava ylistys saa maan järkkymään. Uusi laulu ilmoittaa uuden tulemisen, ja ihmiset puetaan ylistyksen viittaan.

Vangitut vapautetaan, kahleet katkotaan ja murheelliset saavat juhlapäähineen. Ilo palaa Jumalan kansan keskuuteen, sairaat paranevat ja rammat kävelevät. Lapset varustetaan Sanan tuntemisella ja Pyhän Hengen voimalla, nuoret muodostavat väkevän apostolisen joukon ja uskonnollisuus väistyy. On aika luoda Jumalan valtakunnan kulttuuria, ja armo ja totuus kulkevat käsi kädessä. On myös Esterin aika, ja naiset nousevat siihen asemaan jonka Korkein on heille määrännyt.

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Seebaot, ja on pyhityksen aika Häntä seuraaville. On tullut linjavedon aika, ja tullaan näkemään kuka seuraa Heraa ja kuka ei, kuka pyhittää elämänsä ja kuka ei. Suosio lepää Herran omien yllä ja avaa raskaimmatkin ovet.

Sana leviää yhteiskunnan jokaiselle alueelle eikä se tyhjänä palaa. Lopputuloksena on kansakunta joka korottaa Jeesuksen Nimeä voitonviirinä, kansakunta josta tulee Sanan ja tulen ponnahduslauta.

Suomi Jeesukselle!