JUMALA

Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Hän on maailmankaikkeuden Luoja, täynnä rakkautta ja pyhyyttä, armoa ja totuutta. Syntiinlankeemuksen vuoksi kukaan ihminen ei voi lähestyä Isää omia teitään, vaan ainoa tie Jumalan luo on Jeesuksen kautta.

IANKAIKKINEN ELÄMÄ

Uskomalla Jeesukseen saamme syntimme anteeksi ja vastaanotamme uuden elämän Hänessä – iankaikkisen elämän. Pyhä Henki auttaa meitä elämään Isän tahdon mukaisesti ja varustaa meitä jotta voimme johdattaa myös muita elämän lähteen luo.

RAAMATTU

Uskomme että Raamattu on Jumalan Sana, eikä siitä saa mitään vähentää eikä siihen mitään saa lisätä.

RUKOUS

Rukouksen kautta olemme yhteydessä Jumalaan. Rukous on dialogi jonka vaikutukset näkyvät sekä omassa elämässämme että ympärillämme. Anova saa, uskon rukous parantaa sairaan, uskon julistus siirtää vuoret!

YLISTYS & PALVONTA

Jumala on ylistyksemme ja palvontamme arvoinen. Näitä kahta tehdään muillakin tavoin kuin pelkästään laulaen: tanssien, hyppien ja käsiä nostaen!

OPETUSLAPSEUS

Jeesus antoi opetuslapsillensa voiman ja valtuudet mennä kaikkeen maailman ja tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. Tämä lähetyskäsky on annettu myös meille, ja me tahdomme elää sen todeksi. Meitä ei ole kutsuttu vain uskomaan, meidät on kutsuttu opetuslapseuteen. Meidät on kutsuttu olemaan Kristuksen kaltaisia tässä maailmassa!

”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä,
tulee myös elää samalla tavoin
kuin hän eli.”

1 Joh 2:6

Mark 16:15-18

”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.”

Joh 14:13-14

”…Ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen.”

Matt 7:7

”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.”

Jaak 5:15

”Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.”

Mark 11:23

”Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.”

1 Joh 4:17

”Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole…”

Joh 15:16

”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.”

Ilm 22:18-19

”Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu.”

Psalmi 150

”Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen väkevyytensä taivaanvahvuuksissa. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä kymbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kymbaaleilla. Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa! Halleluja!”