Seurakuntaa johtaa pastoripariskunta Krister Lidsle ja Eva Fredriksson-Lidsle yhdessä hallituksen, johtajiston ja tiiminjohtajien kanssa. Seurakunnan hallituksella on taloudellinen vastuu, johtajistolla hengellinen vastuu ja operatiivisen toiminnan johdosta vastaavat tiiminjohtajat.

Krister Lidsle

Pastori
Seurakuntaa johtavat pastoripariskunta Krister Lidsle ja Eva Fredriksson-Lidsle.

Johtajiston jäsen

Eva Fredriksson-Lidsle

Pastori
Seurakuntaa johtavat pastoripariskunta Krister Lidsle ja Eva Fredriksson-Lidsle.

Johtajiston jäsen

Linda Laukkonen

Ylistystiimi
Linda Laukkonen on seurakunnan ylistysjohtaja, ja hänen tiiminsä johtaa ylistystä Jumalanpalveluksissa ja myös muissa kokouksissa. Tämän lisäksi hän johtaa ylistyskuoroa.

Johtajiston jäsen

Markus Laukkonen

Ylistystiimi
Markus Laukkonen toimii esirukoilijana ja tukee siten ylistysjohtajana palvelevan vaimonsa palvelutyötä.

Johtajiston jäsen

Niko Taipale

Nuorisopastori
Niko ja Noomi Taipale johtavat seurakunnan Royal Youth -nuortentyötä.

Johtajiston jäsen

Noomi Taipale

Royal Youth -nuortentyö
Niko ja Noomi Taipale johtavat seurakunnan Royal Youth -nuortentyötä.

Johtajiston jäsen

Siv Piispanen

Rakkaustekotiimi
Siv Piispanen johtaa seurakunnan rakkaustekotiimiä. Mottona on 1 Joh 3:18 ”Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.” Rakkaustekotiimi on vastuussa seurakunnan ruoka-avusta, mutta on myös muuten osoittamassa Jumalan rakkautta käytännön teoin – kuten marraskuussa 2014 kun Viipuriin vietiin paketteja lastenkodin lapsille.

Johtajiston jäsen

Britt-Sandström-Tiainen

Kahvilatiimi
Seurakunnan kokouksissa nautitaan hyvistä tarjoiluista, ja kahvilatiimiä johtaa Britt-Sandström-Tiainen.

Johtajiston jäsen

Marica Borgmästars-Mäkinen

Esirukoustiimi
Marica on seurakunnan esirukousvastaava. Hänen tiiminsä palvelee esirukouksessa käytännössä kaikissa seurakunnan yleisissä kokouksissa, mutta tiimi tekee myös kotikäyntejä sekä ottaa vastaan esirukouspyyntöjä niin puhelimitse kuin sähköpostitse. Katso tarkemmat tiedot Yhteystiedot-kohdasta.

Johtajiston jäsen

Harri Kiviniemi

Tervetuloa-tiimi
Harri Kiviniemi johtaa seurakunnan tervetuloa-tiimiä jonka tarkoituksena on varmistua siitä, että kaikki seurakuntaan tulevat tuntevat olonsa tervetulleiksi. On tärkeää että kaikki tulevat kohdatuiksi!

Marjo Kiviniemi

Mediatiimi
Marjo Kiviniemi johta seurakunnan mediatiimiä.

Marja Heinonen

Evankeliointitiimi
Marja Heinonen johtaa seurakunnan evankeliointitiimiä.

Johanna Lidsle

Svenskspråkig verksamhet
Johanna Lidsle och Jörgen Lillrank leder församlingens svenskspråkiga verksamhet.

Jörgen Lillrank

Svenskspråkig verksamhet
Johanna Lidsle och Jörgen Lillrank leder församlingens svenskspråkiga verksamhet.

Petri

Project manager

Annika

Project manager